Living Church Ministries, Inc. Privacy Beleid

Dit privacybeleid ("Beleid") legt de privacypraktijken van Living Church Ministries, Inc. uit. ("Living Church Ministries", "wij", "ons" en "onze"), circle.livingmiraclescenter.org ("Site"), en andere diensten ("Diensten") geleverd door Living Church Ministries, Inc. Het legt uit waarom en hoe we persoonlijke informatie van klanten en bezoekers van de Site verzamelen en gebruiken.

Living Church Ministries, Inc. is een non-profit organisatie en een wereldwijde bediening die geregistreerd is en bestaat onder de wetten van Kentucky, USA en Utah, USA. Het geregistreerde adres is 12365 Sams Wash Rd, Duchesne, UT 84021, VS. Living Church Ministries, Inc. is de beheerder van de persoonlijke gegevens die we verzamelen van onze klanten en bezoekers van de Site.

 1. De informatie die we verzamelen en hoe het wordt gebruikt
 2. Doel van de gegevensverwerking
 3. Cookies
 4. Hoe we uw persoonlijke informatie delen en met wie we die delen
 5. Veiligheidsmaatregelen
 6. Bewaartermijnen
 7. Uw rechten
 8. Leeftijdsrestricties
 9. Wijzigingen in het privacybeleid
 10. Verdere vragen en contacten


1. De informatie die we verzamelen en hoe het wordt gebruikt

Wat verzamelen we?

 • Wanneer u deze Site bezoekt, verzamelen wij geautomatiseerde persoonlijke gegevens, zoals uw IP-adres, verwijzings-URL, exit-URL, browsersoftware en besturingssysteem. We gebruiken ook analytische diensten, zoals Google Analytics, om informatie te verzamelen over hoe onze bezoekers deze Site gebruiken (aantal bezoeken, welke pagina's zijn bezocht, etc.).
 • Wanneer u deze Site bezoekt, verzamelen en bewaren we automatisch uw IP-adres, pagina-URL, verwijzings-URL, exit-URL, browsersoftware, besturingssysteem, datum en tijd, en vragen we het type verzoek op dat door onze Site wordt geretourneerd in logbestanden.
 • Wanneer u een formulier op deze Site gebruikt, ontvangen en bewaren wij alle informatie die u invoert. Zo wordt er bijvoorbeeld informatie opgeslagen van onze aanmeldings- en contactformulieren voor de nieuwsbrief. Dit kan persoonlijke informatie bevatten zoals IP-adres, naam, adres en telefoonnummer, evenals een e-mailadres (om dingen te doen zoals: onze nieuwsbrief te ontvangen, informatie aan te vragen, ondersteuning te krijgen en onze Diensten te gebruiken). We registreren ook alle formulieren die worden ingediend om een nauwkeurige registratie van alle communicatie te hebben. Dit is nodig om onze Diensten te leveren, deze Site te beheren, en om eventuele acties van ons team te ondersteunen (antwoorden op vragen, problemen oplossen, enz.).
 • Bij het aanmelden voor onze Diensten, producten of programma's ontvangen en bewaren wij aanvullende persoonlijke en betalingsinformatie die onder andere uw naam, creditcardgegevens, betaalprovider, factuuradres en identificatienummers kan bevatten.

Hoe gebruiken we uw informatie?

 • We gebruiken uw e-mailadres om contact met u op te nemen met betrekking tot eventuele vragen die u stelt via contactformulieren of om nieuwsbrieven te sturen (als u hier expliciet voor hebt gekozen), en om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van producten die u hebt gekocht of programma's waarvoor u zich hebt aangemeld.
 • Wij hebben uw betalings- en factureringsgegevens en uw contactgegevens nodig om een lidmaatschap account voor u te openen, uw bestellingen en verlengingen van het lidmaatschap te verwerken, u te factureren en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen voor belastingberekeningen.
 • Wij verzamelen geautomatiseerde persoonlijke informatie (via analytische tools en logbestanden), die niet gekoppeld is aan enige persoonlijk identificeerbare informatie. De informatie die we ontvangen via analytische tools wordt gebruikt om onze Diensten te verbeteren. De informatie in de logbestanden wordt gebruikt voor het diagnosticeren en oplossen van problemen en het beheer van onze Site.
 • Informatie uit formulieren op onze Site wordt gebruikt om een accuraat overzicht te hebben van alle vragen in geval van een geschil, en om kenmerken te identificeren die ons kunnen helpen bij het verbeteren van onze producten en Services.

2. Doelstellingen van de gegevensverwerking

Wanneer u onze Site bezoekt, moeten we uw gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. We verzamelen alleen de minimale persoonlijke gegevens die nodig zijn om Diensten aan u te leveren en gebruiken uw informatie alleen voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. We streven naar volledige transparantie over de manier waarop we uw gegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke of andere wettelijke doeleinden en om uw privacy te respecteren.

 • Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk om eventuele contractuele (lidmaatschaps)verplichtingen uit te voeren voor onze Diensten.
 • Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan enige wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel, of om juridische claims uit te voeren of te verdedigen. Bijvoorbeeld als we worden gevraagd om uw persoonlijke informatie te verstrekken aan regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties; of om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor belastingberekeningen.

We verwerken ook persoonlijke informatie van onze bezoekers van de Site voor onze legitieme belangen:

 • het runnen, groeien, ontwikkelen en leveren van onze Diensten;
 • het opsporen en voorkomen van frauduleuze activiteiten;
 • een beter begrip van de manier waarop mensen met onze Site omgaan;
 • het verbeteren, aanpassen, personaliseren of anderszins verbeteren van onze Diensten en communicatie ten behoeve van onze bezoekers.


We vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken om u nieuwsbrieven per e-mail te sturen. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door gebruik te maken van de “Uitschrijven”-link onderaan de e-mails die u van ons ontvangt of door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte “Verdere vragen en contacten” van dit beleid.

3. Cookies

We gebruiken cookies om een deel van de informatie in dit beleid te verzamelen. Een cookie is een klein stukje informatie dat vanaf een website wordt verzonden en dat in uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen terwijl u op een website surft. U kunt uw Cookie-voorkeuren rechtstreeks vanuit uw browser wijzigen. Houd er echter rekening mee dat als u eenvoudigweg al onze cookies uitschakelt, het mogelijk is dat bepaalde secties of functies van onze Site niet werken.

4. Hoe we uw persoonlijke informatie delen en met wie we die delen

Alle persoonlijke informatie die door Living Church Ministries wordt verzameld, wordt vertrouwelijk behandeld. Met de nodige waarborgen voor uw privacy in het achterhoofd, maken we uw gegevens geheel of gedeeltelijk bekend in de beperkte omstandigheden die hieronder worden beschreven:

 • Als we wettelijk verplicht zijn, zullen we informatie over u vrijgeven, bijvoorbeeld in reactie op een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of een ander legitiem overheidsverzoek.
 • Voor administratieve doeleinden, facturering en belasting, en alle andere doeleinden die verband houden met het beheer van uw account, zullen we informatie over u vrijgeven aan ons personeel van Living Church Ministries, Inc. die deze informatie voor deze doeleinden moeten kennen. Al ons personeel is verplicht zich strikt te houden aan dit Privacybeleid.
 • Wanneer we te goeder trouw geloven dat de toegang, het gebruik, het behoud of het openbaarmaking van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is, zullen we account- en persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties of individuen:
  • om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, om te voldoen aan regelgeving, juridische procedures of afdwingbare verzoeken;
  • om mogelijke overtredingen te onderzoeken;
  • om te beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van Living Church Ministries, onze bezoekers en leden, of het publiek, zoals vereist of toegestaan door de wet.

Voor zover we wettelijk toegestaan zijn om dit te doen, zullen we alle redelijke stappen nemen om u te informeren in het geval dat we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie aan derden te verstrekken als onderdeel van een juridisch proces.

5. Veiligheidsmaatregelen

Wij gebruiken Secure Sockets Layer (SSL) software om de informatie die u invoert op onze Site te versleutelen om de veiligheid ervan te beschermen tijdens de overdracht naar en van onze Site. Bij het opslaan van informatie beschermen wij de veiligheid ervan door middel van versleuteling en pseudonimisering van kritieke gegevens. Bij het verwerken van creditcardgegevens en betalingen is de creditcard onderworpen aan tokenisatie en strenge veiligheidsmaatregelen.

We handhaven fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijk identificeerbare informatie. In sommige gevallen vereisen deze beveiligingsprocedures dat we een identiteitsbewijs aanvragen voordat we persoonlijke gegevens aan u bekendmaken.

Houd er rekening mee dat, hoewel we deze maatregelen nemen om de veiligheid en beveiliging van uw persoonlijke informatie te handhaven, er nooit kan worden gegarandeerd dat de overdracht via het internet veilig is. Houd er daarom rekening mee dat we de veiligheid van persoonlijke informatie die u via het internet aan ons doorgeeft, niet volledig kunnen garanderen.

6. Bewaartermijnen

De informatie die op onze Site wordt verzameld, wordt slechts zolang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze is verzameld. In het algemeen zullen wij uw lidmaatschapsaccountgegevens automatisch verwijderen 2 jaar nadat u geen actieve Diensten meer bij ons heeft. Aangezien wij Diensten aanbieden aan klanten over de hele wereld en moeten voldoen aan de internationale regelgeving met betrekking tot het bewaren van persoonlijke gegevens in verband met contractuele overeenkomsten, het leveren van Diensten, financiële, betalings-, facturerings- en belastingberekeningen, wordt een versie van uw contact-, betalings- en factureringsgegevens met betrekking tot uw vroegere facturen opgeslagen voor een periode van 7 jaar na het deactiveren van een account. Uw persoonlijke gegevens worden automatisch verwijderd door onze systemen in overeenstemming met deze bewaartermijnen.

7. Uw rechten

Als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, kunt u bepaalde persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan dit abonnement van onze nieuwsbrief inzien, corrigeren en wijzigen door te klikken op de “E-mailvoorkeuren wijzigen” of “Update je contactgegevens!”-weblinks onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Als u verdere hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in het gedeelte "Verdere vragen en contacten" van dit beleid.

Onder dit beleid hebt u het recht om contact met ons op te nemen om:

 • te bevestigen of er al dan niet persoonlijke gegevens over u worden verwerkt;
 • verdere details te vragen over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken;
 • een kopie te vragen van alle gegevens die wij over u bewaren;
 • uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons in te trekken (waarbij wij ons baseren op uw toestemming als wettelijke basis om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te rechtvaardigen);
 • een geldig bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief bezwaar maken tegen de verwerking op grond van uw specifieke situatie, waarbij wij ons baseren op onze legitieme belangen als wettelijke basis voor de verwerking);
 • te verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u hebben bij te werken of te verwijderen;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken;
 • een geldig verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij die diensten verleent (overdraagbaarheid van gegevens)

In bepaalde omstandigheden kunnen bepaalde persoonsgegevens worden vrijgesteld van deze verzoeken. Omstandigheden zijn onder meer de noodzaak om informatie te blijven verwerken voor onze legitieme belangen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien een dergelijke uitzondering van toepassing is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen wanneer wij op uw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat wij om een identiteitsbewijs kunnen vragen voordat wij op uw verzoek reageren.

8. Leeftijdsbeperkingen

We verkopen geen producten, leveren geen Diensten en verzamelen geen informatie van personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar. Als u een ouder of voogd van een kind bent die geïnteresseerd is in het verkennen van onze Diensten, kan het een mooie gelegenheid zijn om deze Diensten samen met hen te verkennen. Als u inhoud vindt op een van onze blogs, mailinglijsten of websites die twijfelachtige lijkt te zijn, neem dan contact met ons op via de gegevens in het gedeelte "Verdere vragen en contacten" van dit beleid.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, kunnen we u daarvan op de hoogte brengen op onze Site, via e-mail of op een andere manier die we bepalen. We zullen ook de "Laatste bijgewerkte" datum aan het einde van dit Privacybeleid wijzigen. Alle wijzigingen die we in ons Privacybeleid aanbrengen zijn van kracht vanaf deze "Laatste bijgewerkt" datum. Dit gewijzigde beleid vervangt alle voorgaande Privacybeleids.

10. Verdere vragen en contacten

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, als u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie wilt uitoefenen of als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door Living Church Ministries—geheel of gedeeltelijk—neem dan contact met ons op via [email protected].


Laatst bijgewerkt: 6 juni 2024Europe Flag Mexico Flag